Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensverwerking – oftewel de AVG van kracht. In dit artikel leest u hoe MILA uw privacy waarborgt.

Grondslag voor het opvragen van uw gegevens

Gegevens voor het uitvoeren van de administratieve en fiscale werkzaamheden. Deze werkzaamheden bestaan uit: het verzorgen van zowel volledige als gedeeltelijke administraties, het opstellen van jaarrekeningen, begeleiding in BTW-aangiften, aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting, salarisadministratie & het geven van advies.

Persoonsgegevens van onze klanten

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer & e-mailadres
 • Kopie identiteitsbewijzen
 • IBAN/bankrekeningnummers
 • Financiële & fiscale gegevens, zowel zakelijk als privé
 • Overige persoonsgegevens die verstrekt worden bijvoorbeeld via de mail of telefonisch
 • Deze gegevens worden alleen persoonlijk verstrekt door onze klanten

We verzamelen geen gegevens via cookies of Google Analytics.
Daarnaast gebruiken we uw e-mailadres voor eventuele vragen en een sporadische mailing (zoals de btw oproep)

Verstrekking aan derden

MILA is een klein kantoor en zoekt daarom graag samenwerking met specialisten. Als er persoonsgegevens aan hen doorgeven worden overleggen we dit met u en maken wij hierover afspraken om uw privacy te waarborgen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens minimaal 7 jaar en soms ook langer. Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u de volgende wettelijke rechten:

 • Recht op inzage in door ons vastgelegde persoonsgegevens
 • Recht op indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van je persoonsgegevens
 • Recht om bezwaar te maken (verzet) tegen bepaalde wijze van gebruik van uw persoonsgegevens

Neem contact met ons op via het contactformulier voor een verzoek en/of vraag.