Overigen* Facturen opstellen

Zaken die vermeldt moeten worden op de factuur die u uw klant stuurt, digitaal (in PDF) of op papier:

  • De naam van de klant (debiteur)
  • De factuurdatum
  • Een uniek factuurnummer
  • Het factuurbedrag, eventueel gespecificeerd met het btw percentage en het btw-bedrag. Dus altijd het netto en het brutobedrag en duidelijk zichtbaar welk(e) btw-tarief(ven) zijn toegepast.
  • Het inschrijfnummer van de Kamer van koophandel moet ook vermeld worden.
  • Uiteraard alle belangrijke bedrijfs- en contactgegevens, inclusief het IBAN-banknummer.
  • De leveringsvoorwaarden moeten eventueel op de achterkant worden vermeld of er moet een verwijzing naar algemene voorwaarden zijn, bijvoorbeeld van de branche.