Onder welke voorwaarden werkt MILA ?

  • Alle werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van de gegevens zoals die door de klant, zowel schriftelijk als mondeling, worden aangeleverd. Onvolledigheden en onjuistheden zijn voor eigen verantwoording. Voor zover binnen de mogelijkheden zal MiLa Diensten de klant hierop wijzen teneinde alsnog de juiste informatie te ontvangen.
  • Van iedere klant is MILA verplicht om éénmalig een kopie van een geldig ID-bewijs (geen rijbewijs) te vragen voor het dossier. Dit in het kader van de Wwft (Wet ter voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme).
  • Het is wenselijk dat de klant alle belastingaanslagen, direct na ontvangst, aan MiLa
  • doorgeeft. Uiteraard voor zover dit binnen de afspraak valt.
  • (Elektronische) ondertekening van officiële stukken, waaronder aangiftebiljetten, het deponeren bij de KvK, geschiedt enkel op grond van een doorlopende machtiging voor een aanlevering via SBR (Standard Business Reporting). Deze machtiging kan te allen tijde door de klant worden ingetrokken. Voor de machtiging ontvangt de klant van de belastingdienst (via witte enveloppen van Logius) een verzoek. Als de klant niet op dit verzoek gereageerd wordt volgt er automatisch een machtiging.
  • Voor werkzaamheden in het zogenaamde grijze gebied kan door MiLa geen enkele verantwoording worden genomen.
  • In specifieke gevallen (bijvoorbeeld pensioen-vraagstukken, bedrijfsoverdracht en/of -beëindiging, advocatuur) kan op verzoek van de klant, door MILA, advies worden ingewonnen bij derden. Mochten hieruit kosten voortkomen, dan komen deze voor rekening van de klant.